Za Pannou Máriou a svätým Jánom do Efezu - pútnický zájazd
hotel | ****

zdieľaj

koala termíny a ceny

Prebieha načítanie...
Tento hotel si práve {looking} {count} {users}.
koala gurmán

popis zájazdu


Program:

1.deň: odlet z Viedne do Izmiru (s prestupom), transfer autobusom do hotela v oblasti Egejskej riviéry - letoviska Kusadasi, ubytovanie, večera a nocľah.
2.deň: raňajky, celodenný výlet na významné pútnické miesto Turecka – Dom Panny Márie. V zmysle Kristovho odkazu z kríža si sv. Ján vzal Pannu Máriu k sebe, odišiel s ňou a postavil pre ňu dom neďaleko Efezu, v ktorom bývala do konca pozemského života. Dom Panny Márie navštívili v rámci svojich pastoračných ciest viacerí pápeži Pavol VI. (1967), Ján Pavol II. (1979) i Benedikt XVI. (2006). Toto miesto je uctievané kresťanmi i moslimami ako Meryem Ana Evi – Dom Márie matky proroka Ježiša. V areáli bude náš kňaz celebrovať svätú omšu v slovenčine. Popoludní zastávka pri jaskyni „7 usnutých“, kde sa v r. 250 počas prenasledovania za vlády Trajana Decia zamurovalo 7 mladých mužov, zaspali a zázračne sa prebudili až okolo roku 435. Následne navštívime dedinku Sirince, odkiaľ, podľa tradície, bola Panna Mária vzatá do neba. Transfer do hotela, večera, nocľah.
3.deň: raňajky, celodenný výlet na archeologické nálezisko v Efeze s nádhernými dláždenými ulicami lemovanými po oboch stranách pozostatkami obchodov, domov, kúpeľov a chrámov. Najzachovalejšími stavbami sú Hadriánov chrám, Celziova knižnica a amfiteáter. Efez bol jednou zo siedmych cirkví v Ázii, ktoré sú citované v Knihe Zjavenia a predpokladá sa, že tu Ján napísal svoje Evanjelium. Pozrieme si zvyšky Chrámu bohyne Artemis (jeden zo 7 divov antického sveta), mešitu Issu Bey (14. stor.) a pozostatky Baziliky sv. Jána postavenej nad hrobom apoštola. Návrat do hotela, večera, nocľah.
4.deň: raňajky, prehliadka pamätihodností Izmiru (kresťanskej Smyrny). Transfer na letisko a odlet do Viedne (s prestupom).

Ubytovanie:

3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 4* hoteli v oblasti Egejskej riviéry - Kusadasi.

Stravovanie:

3 x polpenzia (raňajky, večere).

Doprava:

Letecká doprava: Viedeň – Izmir a späť.

Ostatné:

transfery a doprava podľa programu klimatizovaným autobusom, prehliadky s miestnym tureckým sprievodcom, služby slovenského sprievodcu CK/sprievod kňaza, program podľa popisu bez vstupov, DPH.

Povinné príplatky:

letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky vo výške 165 €/os.

Priplatky:

za 1/1 izbu 90 €, Balíček vstupov 35 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

Oficiálna kategória:

****

koala ultra zľavy

Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Cestovná kancelária Koala Tours (2021), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour