Rím - pútnický zájazd
hotel | ***

zdieľaj

koala termíny a ceny

Prebieha načítanie...
Tento hotel si práve {looking} {count} {users}.

popis zájazdu


Program:


1.deň: odlet z Viedne do Ríma, transfer autobusom do centra a následne panoramatický okruh po Ríme (Circus Maximus, Kapitol, Konštantínov víťazný oblúk). Prehliadka pamätihodností v centre mesta počas ktorej okrem iného navštívite Baziliku Santa Maria Maggiore a Lateránsku baziliku sv. Jána. Transfer na ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
2.deň: raňajky, následne transfer autobusom na prehliadku Baziliky sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Popoludní návšteva skvostných Vatikánskych múzeí a svetoznámej Sixtínskej kaplnky s jedinečnými freskami „Stvorenie Adama“ a „Posledný súd“ od Michelangela. Návrat do hotela, večera a nocľah.
3.deň: raňajky, transfer autobusom do Vatikánu na pápežské požehnanie, návšteva svetoznámej Baziliky sv. Petra. Popoludní pešia prehliadka centra Ríma s miestnym sprievodcom (najznámejšie antické pamiatky Koloseum a Forum Romanum, Benátske námestie, Pantheon, Fontana di Trevi, Španielske námestie a Španielske schody, Piazza Navona). Transfer autobusom do hotela, večera a nocľah.
4.deň: raňajky, skorý transfer na prehliadku síce málo známych, ale skutočne unikátnych katakomb svätého Kalixta, pápežskej Baziliky sv. Pavla za hradbami a opátstva Tre Fontane. Odchod autobusom na letisko a odlet z Ríma do Viedne.

Ubytovanie:

3 x v izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli v širšom centre Ríma.

Stravovanie:

3 x polpenzia.

Doprava:

Letecká doprava: Viedeň – Rím a späť.

Ostatné:

doprava v Ríme klimatizovaným autobusom, všetky prehliadky s miestnym talianskym sprievodcom, služby slovenského sprievodcu - kňaza počas zájazdu, program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Dôležitá informácia: pri tomto type zájazdu DE LUXE poskytujeme klientom maximálny komfort: presuny v Ríme sú autobusom, vrátane centra mesta. V cene zájazdu je zahrnutá polpenzia a tiež prehliadky s miestnym talianskym sprievodcom

Povinné príplatky:

letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky vo výške 145 €/os., City tax v Ríme 4 - 6 € na osobu a noc (platí sa priamo v hoteli podľa jeho kategórie).

Priplatky:

za 1/1 izbu 105 €, Balíček vstupov 80 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.

Oficiálna kategória:

***

Strana v katalógu:

336

koala ultra zľavy

Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Koala Tours (2018), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour