Lurdy - pútnický zájazd
hotel | ***

zdieľaj

koala termíny a ceny

Prebieha načítanie...
Tento hotel si práve {looking} {count} {users}.

popis zájazdu


Program:

1. deň: odlet do Toulouse, transfer autobusom do Lúrd, ubytovanie v hoteli, prehliadka areálu (baziliky, podzemná bazilika, kaplnky a Jaskyňa Zjavenia), účasť na náboženskom programe, večera, ružencová pobožnosť a sviečkový mariánsky sprievod, nocľah.
2. deň: slovenská svätá omša, raňajky, individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou. Premietanie o živote sv. Bernadety. V 14 rokoch zažila 18 zjavení Panny Márie, ktoré sú oficiálne uznané cirkvou. Keď sa zvesť o zjaveniach rozšírila, začali do Lúrd prichádzať pútnici a boli zaznamenané zázračné uzdravenia, z ktorých viaceré boli uznané lekárskymi kapacitami ako vedecky nevysvetliteľné. Slovenská pobožnosť Krížovej cesty (nádherné výjavy a sochy v nadživotnej veľkosti), eucharistická procesia s požehnaním, večera, ružencová pobožnosť, večerný sviečkový sprievod, nocľah.
3. deň: ranná slovenská svätá omša, raňajky, možnosť účasti na medzinárodnej svätej omši v podzemnej Bazilike Pia X. Pešia prechádzka po stopách sv. Bernadety na miesta spojené s jej životom v Lurdách (mlyn, Cachot, hospic a miesto krstu vo farskom kostole). Možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou alebo návštevy hradu týčiaceho sa nad mestom. Eucharistická procesia s požehnaním chorých, večera, ružencová pobožnosť a večerný sviečkový sprievod, nocľah.
4. deň: slovenská svätá omša v Jaskyni Zjavenia, raňajky, individuálne voľno, transfer na letisko v Toulouse. Odlet do Viedne.

Ubytovanie:

3 x v 3* hoteli v centre Lúrd.

Stravovanie:

3 x polpenzia (raňajky a večere s vínom a vodou) formou švédskych stolov.

Doprava:

Letecká doprava: Viedeň – Toulouse a späť.

Ostatné:

služby sprievodcu a sprievod kňaza, transfery autobusom z Toulouse do Lúrd a späť, náboženský program podľa popisu.

Povinné príplatky:

letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os., City tax v hoteloch v Lurdách 2 €/os./noc.

Priplatky:

za 1/1 izbu 75 €, transfer Bratislava - letisko Viedeň-Schwechat a späť20 €/os.

Poznámka:

Možnosť doplatenia obedov vrátane vody a vína v cene 6 €/obed. Na vyžiadanie zaistíme aj ubytovanie v 4* hoteli. Počas zájazdu 9711 sa v Lurdách uskutoční 62. medzinárodná púť Maltézskeho rádu.
PRI KÚPE ZÁJAZDU DO 29.02.2020, TRANSFER Z BRATISLAVY NA LETISKO VIEDEŇ ZDARMA!

Oficiálna kategória:

**/***

Strana v katalógu:

334

koala ultra zľavy

Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Cestovná kancelária Koala Tours (2020), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour