Izrael a Mŕtve more - pútnický zájazd letecky
hotel | ***

zdieľaj

koala termíny a ceny

Prebieha načítanie...
Tento hotel si práve {looking} {count} {users}.

popis zájazdu


Program:

1.deň: odlet z Viedne do Tel Avivu, transfer autobusom na sever Izraela, ubytovanie v hoteli v oblasti Galilea, večera a nocľah.
2.deň: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a Kány Galilejskej (miesto prvého zázraku - premenenie vody na víno - obnovenie manželských sľubov), Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev a Tabgha, večera v hoteli, nocľah.
3.deň: raňajky, výstup na vrch Tabor, prehliadka Kostola Premenenia Pána a miesta krstu Yardenit v rieke Jordán. Zastávka v Jerichu (najstaršie trvalo osídlené a najnižšie položené miesto na Zemi) a ubytovanie v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.
4.deň: raňajky, návšteva kresťanských pamiatok a posvätných miest v Betleheme (Bazilika Narodenia, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka), popoludní kúpanie v Mŕtvom mori a uvidíte Ain Karem (miesto narodenia Jána Krstiteľa a Navštívenia Panny Márie u Alžbety). Návrat do Betlehema, večera a nocľah.
5.deň: raňajky, celodenná pešia prehliadka Jeruzalema počas ktorej navštívite Olivovú horu, Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemanskú záhradu, Kostol Hrobu Panny Márie, Večeradlo a zastavíte sa pri Múre nárekov. Návrat do Betlehema, večera a nocľah.
6.deň: raňajky, prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou k Mŕtvemu moru (kúpanie). Možnosť výletu na Massadu a do Qumranu. Večera a nocľah.
7.deň: raňajky, dopoludnia prehliadka Jeruzalema - Via Dolorosa (Krížová cesta so zastaveniami) a Bazilika Božieho hrobu na Golgote. Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah.
8.deň: raňajky, odchod autobusom na letisko do Tel Avivu a následne odlet do Viedne.

Ubytovanie:

7 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.

Stravovanie:

7 x polpenzia (raňajky a večere formou švédskych stolov).

Doprava:

Letecká doprava: Viedeň – Tel Aviv a späť.

Ostatné:

transfery a doprava po Izraeli klimatizovaným autobusom, služby sprievodcu - kňaza, náboženský program, DPH.

Povinné príplatky:

letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky vo výške 230 €/os. Priamo v Izraeli sa platí obslužné 40 USD/os. a vstupy 40 USD/os.

Priplatky:

za 1/1 izbu 260 €, transfer z Bratislavy na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.

Oficiálna kategória:

***

koala ultra zľavy

Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Cestovná kancelária Koala Tours (2021), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour