Čoskoro - LETO 2018

Fatima - 100. výročie zjavení Panny Márie - pútnický zájazd
hotel | ***

zdieľaj

koala termíny a ceny

Prebieha načítanie...
Tento hotel si práve {looking} {count} {users}.

popis zájazdu


Program:


1.deň: odlet z Bratislavy v skorých ranných hodinách do Porta, panoramatická autokarová prehliadka starovekého mesta Coimbra, slovenská svätá omša, transfer do Fatimy – jedného z najznámejších mariánskych pútnických miest na svete, prehliadka pôvodnej baziliky, novej baziliky i celého areálu vo Fatime, ubytovanie v hoteli, večera, sviečkový sprievod a ruženec, nocľah.
2.deň: raňajky, slovenská svätá omša, celodenný výlet kde navštívite nádherný gotický kláštor zo 14. stor. s kráľovskými hrobkami a sarkofágmi v Batalhe ako i najväčší kostol v Portugalsku v Alcobace (UNESCO). Zastavíte sa v typickej dedinke Nazaré na brehu Atlantického oceánu a program dňa zavŕšite prehliadkou Kostola eucharistického zázraku v Santarém. Návrat do Fatimy, večera, sviečkový sprievod a ružencová pobožnosť, nocľah.
3.deň: raňajky, účasť na nedeľnej medzinárodnej svätej omši, Krížová cesta, prehliadka miesta štvrtého zjavenia vo Valinhos, miesta zjavenia Anjela mieru Loca do Anjo. Návšteva dedinky a rodného domu vizionárov v Aljustrel. Návrat do Fatimy, večera, sviečkový sprievod a ruženec, nocľah.
4.deň: raňajky, odchod autokarom z Fatimy do Porta, slovenská svätá omša a prehliadka pamiatok mesta s miestnym sprievodcom. Uvidíte Kostol sv. Františka s typickou barokovou výzdobou „talha dourada“, kde je celé vnútro kostola zdobené pravým zlatom. Prehliadku zakončíte návštevou portskej pivnice, kde sa dozviete všetko o histórii portského vína. V podvečer transfer na letisko a odlet do Bratislavy.

Ubytovanie:

3 x v izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli v širšom centre Fatimy.

Stravovanie:

3 x polpenzia (raňajky a večere vrátane vína a vody).

Doprava:

Letecká doprava: Bratislava – Porto a späť.

Ostatné:

doprava autokarom podľa programu, služby slovenského sprievodcu CK, sprievod kňaza, program podľa popisu bez vstupov, DPH.

Povinné príplatky:

letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 189 €/os.

Priplatky:

za 1/1 izbu 120 €, Balíček vstupov 16 €/os.

Poznámka:

Informácie o ďalších termínoch pútí do Fatimy vám radi poskytneme v CK.

_zmazat

***

Strana v katalógu:

338

koala ultra zľavy

Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Koala Tours (2017) , všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Realizácia MagicWare | Redakční systém is>content | Rezervační systém is>tour