Letná zoznamka

Nájdite si spolubývajúceho

Chcete ísť na dovolenku, cestujete sám a nechcete doplácať za jednolôžkovú izbu? '. 'Nájdite si spolubývajúcu / spolubývajúceho cez našu zoznamku. Je to jednoduché! :)

Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Koala Tours (2019), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour