Vyhraj výlet s Koalou

Súťažte o výlety k dovolenke na Sicílii alebo Sev. Cypre

Ceny:

Severný Cyprus: Výlet do Nikózie pre 2 osoby - výherca: Margaréta Krásna
Sicília: Výlet do Palerma pre 2 osoby - výherca: Libor Fictum

Ako súťažiť

Do žrebovania o ceny bude zaradená každá osoba, ktorá si počas apríla 2017 od nás zakúpi zájazd do destinácie Severný Cyprus, alebo do vybraných hotelov destinácie Sicília (FIESTA GARDEN BEACH a FIESTA ATHÉNEE PALACE)

CK Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Koala Tours (2015), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Realizácia MagicWare | Redakční systém is>content | Rezervační systém is>tour