Stanovisko cestovnej kancelárie k aktuálnej situácii a obmedzeniam (COVID-19) - 22.4.2020

Milí priatelia, cestovatelia,

ďakujeme vám za prejavenú dôveru a trpezlivosť v týchto extrémne náročných časoch.

Dňa 20.4.2020 Úrad vlády SR ohlásil postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré však ani v jednej zo štyroch fáz nespomína zmiernenie opatrení priamo ovplyvňujúcich služby cestovných kancelárií.

S blížiacim sa letným obdobím, ktoré je pre cestovní kancelárie najvýznamnejším obdobím roka, nie je vládnym návrhom riešená problematika cestovných kancelárií a ich klientov, čím pokračuje stav neistoty na ďalšie obdobie.

Niektoré krajiny EÚ schválili zmeny v legislatíve a umožňujú cestovným kanceláriám presunúť termín plnenia zmlúv na budúci rok, SR k tomuto kroku zatiaľ nepristúpila. Z doterajších vyjadrení niektorých členov vlády nie je možné získať presvedčenie, že by bolo možné v blízkom čase očakávať riešenie.

Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu, naďalej akceptujeme žiadosti o odstúpenie od Zmluvy o zájazde a vrátenia financií svojim klientom za najnižšiu možnú výšku odstupného v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre sezónu 2020.

Aktuálne je to jediná možnosť finančného plnenia pre klientov, ktorí nepreferujú čakanie na cestovné poukazy do neistej budúcnosti.

V prípade zmeny legislatívy je naša cestovná kancelária pripravená reagovať v čo najkratšom čase.

Vzhľadom na pokračujúcu mimoriadnu situáciu a obmedzenie prevádzky budú všetky požiadavky naďalej vybavované v čo najkratšom možnom čase formou elektronickej komunikácie (e-mailoch pobočiek).

Veríme, že sa podarí pandémiu koronavírusu čoskoro prekonať a my sa budeme môcť opäť tešiť na dovolenku pri mori. Ďakujeme vám za podporu, ďakujeme za mnoho vašich povzbudivých mailov a správ, sme v tom spoločne.

váš KOALA tím.

Stiahnite si Formulár na odstúpenie od Zmluvy o zájazde

Archív správ k situácii a obmedzeniam (COVID-19)

Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Cestovná kancelária Koala Tours (2020), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour