Stanovisko cestovnej kancelárie k aktuálnej situácii a obmedzeniam (COVID-19) - 29.5.2020

Milí priatelia, cestovatelia,

Dňa 29.5.2020 nadobudla platnosť úprava zákona č.170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu o prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19.

Prechodné ustanovenia upravujú práva a povinnosti cestovných kancelárií a ich klientov počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 a jeho dôsledkov.

Vzhľadom na rozsah a náročnosť agendy vyplývajúcej z novej právnej úpravy, ako aj snahu o individuálny prístup voči našim zákazníkom, prioritne budeme oslovovať objednávateľov zájazdov s pôvodným plánovaným odchodom zájazdu do 14 dní. Neskoršie termíny a ich realizovateľnosť budú priebežne prehodnocované podľa aktuálnej situácie na Slovensku, ako aj v cieľovej destinácii.

Veríme, že nové opatrenia prispejú k upokojeniu situácie.

Ďakujeme za trpezlivosť a spoluprácu.

váš KOALA tím.

Stiahnite si Formulár na odstúpenie od Zmluvy o zájazde

Archív správ k situácii a obmedzeniam (COVID-19)

Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Cestovná kancelária Koala Tours (2020), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour