Nástupné miesta autobusov

Nástupné miesta autobusov
Mesto Nástupné miesto
Bratislava autobusová stanica Mlynske Nivy, nast.č.44
Banská Bystrica parkovisko pod Pamätníkom SNP
Dunajská Streda park. za Mest. kult. strediskom
Komárno parkovisko za Jókaiho divadlom
Komarom (Hungary) parkovisko pri Tescu
Košice parkovisko pred Jumbo centrom
Liptovský Mikuláš parkovisko pred OD Kaufland
Lučenec parkovisko na nám. Republiky
Martin parkovisko pred železničnou stanicou
Michalovce hypermarket TESCO, Sobranecká cesta 5910, zastávka MHD
Nitra parkovisko pred atletickým štadiónom Stavbár pri hoteli Olympia
Piešťany železničná stanica (zastávka MHD)
Poprad parkovisko pred BILLOU
Považská Bystrica nám. A.Hlinku, parkovisko VÚB
Prešov bočné parkovisko pri HM Tesco (bývalý OD Electro World)
Senec autobusová stanica
Trenčín železničná stanica - parkovisko ZDROJ
Trnava žel. stanica nástupisko MHD
Žilina autobusová stanica, nástupište č.4
Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Koala Tours (2018) , všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Realizácia MagicWare | Redakční systém is>content | Rezervační systém is>tour