Dôležité informácie pred odletom

Zoznam zakázaných predmetov pri leteckej doprave


Letisko Bratislava
Letisko Košice

Prepravné podmienky leteckých spoločností


Krajina Destinácia Kód letiska Letecká spolocnosť Prepravné podmienky
KrétaKrétaHERAirExploreOdkaz
RhodosRhodosRHOAirExploreOdkaz
CyprusLarnacaLCACyprus AirwaysOdkaz
CyprusLarnacaLCAAirExploreOdkaz
MaltaLuqa (Valetta)MLAAir MaltaOdkaz

Meškanie letu – dôležité informácie

Meškanie letu

Zostať kvôli meškaniu trčať na letisku je nepríjemná vec a ešte omnoho horšie je, keď nemáte poňatie o tom, čo by ste mali podniknúť. Naviac ste pri všetkej tej smole  v cudzej krajine, kde sa ťažko dohovoríte. Pomôcť vám potom môže služba Travel Asistent od partnerskej spoločnosti Click2Claim, ktorej súčasťou je okrem iného aj non stop asistenčná linka odborní pracovníci vám poradia, ako v nepríjemnej situácii postupovať a aké sú vaše práva.

Nárok na starostlivosť

Pri dlhom čakaní na oneskorený let by sa mal letecký dopravca o svojich cestujúcich postarať. Európske nariadenie 261/2004 hovorí o tom, že letecká spoločnosť by mala poskytnúť opateru v podobe občerstvenia zodpovedajúceho dobe čakania a dva telefónne hovory alebo emaily zadarmo. V prípade, že by sa čakanie pretiahlo do nočných hodín, dopravca by mal zaistiť aj nocľah v hoteli a dopravu medzi hotelom a letiskom.

Odporúčania pred odletom

Môže nastať situácia, kedy sa o cestujúcich dopravca nemôže postarať. Odporúčame mať pri sebe dostatok finančnej hotovosti pre zabezpečenie pitného režimu a stravovania, nevyhnutného transferu alebo iných výdavkov, ktoré pri mimoriadnej udalosti môžu nastať. Nezabudnite na dostatok liekov, ktoré užívate, aby ste i v prípade meškania letu mohli užiť svoj pravidelný liek.

Finančná kompenzácia

To, kedy má cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu za meškanie letu upravuje Nariadenie Európskej únie č. 261/2004. Pre získanie kompenzácie je potrebné splnenie niekoľkých podmienok. Po prvé by sa cestujúci mal do cieľovej destinácie dostať minimálne o tri hodiny neskôr. Ďalej je nutné, aby meškanie bolo zavinené dopravcom a nie okolnosťami, ktoré letecká spoločnosť nemohla ovplyvniť. To znamená, že let nesmie meškať kvôli počasiu, štrajku ďalších subjektov, bezpečnostnej situácii, živelnej katastrofe, obmedzeniu prevádzkyschopnosti letiska, alebo kvôli riadeniu letovej prevádzky. Poslednou podmienkou je, aby let realizoval dopravca, sídliaci na území EÚ, alebo aby let odlietal z letiska v EÚ.

Výška finančnej kompenzácie

Akú výšku finančnej kompenzácie cestujúci získa, určuje letová vzdialenosť. Ak je   vzdialenosť do 1500 km, dostane cestujúci odškodnenie vo výške 250€. Pri letoch medzi 1501 a 3500 km cestujúcemu patrí odškodnenie 400 €, a ak je vzdialenosť väčšia než 3500 km, výška kompenzácie činí 600 €! Výnimkou sú lety v rámci EÚ, kde cestujúcim prináleží odškodnenie vo výške 400 € i v prípade, ak let je dlhší ako 3500 km - jedná sa predovšetkým o zámorské územia, ktoré sú súčasťou  niektorého zo štátov EÚ.

Chcem kompenzáciu – s kým to mám riešiť?

Pokiaľ boli splnené podmienky pre získanie finančnej kompenzácie, mal by sa cestujúci obrátiť priamo na leteckého dopravcu alebo osloviť Click2Claim – my vybavíme všetku komunikáciu s dopravcom a ušetríme vám ako čas, tak zbytočné znervózňovanie. Stačí len vyplniť jednoduchý formulár, kam zadáte informácie o lete, údaje o vás a vašich spolucestujúcich, pripojíte prílohy (letenku, palubnú vstupenku) a formulár odošlete – nezaberie vám to viac ako 10 minút. Následne sa vám ozve náš pracovník, ktorý všetko vybaví za vás.

Vymožiteľnosť finančnej kompenzácie

Existujú prípady, kedy letecké spoločnosti cestujúcemu nevyplatia finančnú kompenzáciu, hoci má na ňu nárok. Spoločnosť Click2Claim zamestnáva odborníkov priamo z leteckej prevádzky a na rozdiel od cestovnej kancelárie disponuje nástrojmi, ktorými overuje, či cestujúci má nárok na odškodnenie. Pravdepodobnosť úspechu pri vymáhaní kompenzácie je teda vyššia.


Asistenčnú službu Travel Asistent zabezpečuje korporácia Click2Claim s.r.o. (Ďalej len "C2C"), IČO: 28791215, so sídlom Jičínská 1748/5, 130 00 Praha 3. Pre využitie služby poskytne klient C2C osobné údaje a súhlas s ich spracovaním potvrdí C2C pred ich odoslaním.

click2claim
Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Cestovná kancelária Koala Tours (2020), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour