koala katalóg LETO 2022

Prelistujte si náš katalóg online


alebo si stiahnite PDF(112MB) katalog dovolenka leto

Dodatky ku katalógu

Dôležité informácie

koala katalóg EXOTIKA 2022

Stiahnite si náš katalóg v PDF.


katalog exotika

Na prezeranie súborov vo formáte PDF
je potrebné mať nainštalovaný program Acrobat Reader.

Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Cestovná kancelária Koala Tours (2022), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour