garancia

Rozšírený balík garancie pre zájazdy LETO 2021

Zdarma pri kúpe zájazdu do 28.2.20211. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ


Pri pozitívnom teste na COVID-19 klientovi vznikne právo vrátenie uhradenej sumy za zájazd – 100% garancia vrátenia peňazí v prípade testovania uskutočneného 0 až 13 dní pred termínom odchodu zájazdu. Pri pozitívnom teste na COVID- 19 má klient právo na vrátenie uhradenej sumy za zájazd, týka sa i spoluprihlásených osôb.

2. GARANCIA PRED ZÁJAZDOM


Bezplatná zmena zájazdu v rovnakej cene do 21 dní pred odchodom zájazdu v prípade, že cieľová destinácia bude označená za rizikovú.

3. COVID TEST


Krytie nákladov na testovanie, ak bude test povinne požadovaný pred vstupom do krajiny – krytie až do sumy 45 € na osobu.


4. MOŽNOSŤ VÝMENY ZÁJAZDU

Možnosť bezplatnej výmeny zájazdu (destinácie, hotela, termínu) do 31. 3. 2021 – klient má právo na bezplatnú výmenu zájazdu, bez udania dôvodu. Nový zájazd bude klientovi kalkulovaný s aktuálnymi TOP FIRST MINUTE zľavami platnými v čase výmeny zájazdu.Viac vo Všeobecných informáciách CK.
Balík GARANCIA ISTOTA LETO 2021 platí iba v prípade, že má klient u nás zakúpené komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS.

Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Cestovná kancelária Koala Tours (2021), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour