Home Credit - dovolenka na splátky

Home Credit
dovolenka na splátky


Vybavenie dovolenky na pobočke


 • Vezmite svoj občiansky prekaz a druhý doklad totožnosti (vodičský prekaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne, alebo bankovú kartu)
 • Pri úvere si pripravte potvrdenie o výške príjmov pdf (potvrdenie od zamestnávateľa alebo kópiu daňového priznania. Ak ste dôchodca tak dôchodkový výmer)
 • Vyberte si dovolenku a úverovú zmluvu uzavrite priamo na pobočke
 • Schválenie zmluvy prebehne na počkanie

Čo je potrebné na rýchle uzatvorenie zmluvy na pobočke


 • preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom
 • druhý doklad totožnosti (platný vodičský preukaz, platný cestovný pas, rodný list, platný zbrojný preukaz, platná karta poistenca, platobná karta alebo karta spoločnosti Home Credit alebo karta inej splátkovej spoločnosti
 • potvrdenie o výške príjmov klienta, vystavené zamestnávateľom na formulári Home Credit pdf (dôchodca - dôchodkový výmer, živnostník - daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie)

Vybavenie dovolenky cez internet


 • Vyberte a zarezervujte si dovolenkovú destinácia v rezervačnom systéme
 • Pripravíme pre Vás kalkuláciu s možnosťou zvolenia platby na splátky, ktorú Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu spolu s popisom ako ďalej postupovať
 • Pripravte si fotokópiu občianskeho preukazu a druhého dokladu totožnosti (platný cestovný pas alebo platný vodičský preukaz)
 • Pri úvere nad 1000 EUR si pripravte potvrdenie o výške príjmov (pdf) - potvrdenie od zamestnávateľa alebo kópiu daňového priznania. Ak ste dôchodca tak dôchodkový výmer

Zákazník, ktorý môže žiadať o poskytnutie úveru


 • fyzická osoba staršia ako 18 rokov
 • občan SR alebo občan ČR, ktorý má trvalý/prechodný pobyt a adresu
  pre doručovanie pošty na území SR
 • má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže doložiť


Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č.2835/B | IČO: 35822244 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Orgán dozoru a subjekt alternatívneho riešenia sporov : Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Informácie o ochrane osobných údajov
© Cestovná kancelária Koala Tours (2022), všetky práva vyhradené | Grafický dizajn redred.sk | Redakčný systém is>content | Rezervačný systém is>tour